english  
nyito oldalprogramokmegvalositasokkontakt


Csernák Béla, az alapitvány elnöke

Lazarus Alapítvány néven Bihar faluban (Bihar megye,Románia) Csernák Béla református lelkész, a Szent Lázár Lovagrend káplánja 1999-ben önálló és független alapítványt hozott létre. 1999 október 11-én, a nagyváradi székhelyű Megyei Törvényszéken hivatalosan bejegyezték az alapítványt.

Alapító okiratában kinyilvánított célja: a különböző társadalmi rétegekben élők közötti kapcsolatteremtés és az integrálódás elősegítése; idősek, elesettek és kiszolgáltatottak támogatása akár öregek otthona létre­hozatala, akár személyenkénti létfeltételek javitása által; a keresztyén egyházak karitatív-szociális munkáiban közreműködés a helyi igények szerint; külföldi kapcsolatok beépítése, ifjúság felkarolása, szellemi-lelki,valamint anyagi (pénz, ruha, gyógyszer) támogatás biztosítása rászorulóknak. 

Az alapítványt elnök, titkár és öt tag alkotja. Tevékenységük fizetés­nélküli, önkéntesek. Egy alkalmazottunk van, szociális munkás, főiskolai végzettséggel. Programokhoz önkéntesek jelentkeznek, akik önállóan, dolgoznak ki egy-egy tevékenységi munkavonalat.

Célok

  • A jelenlegi programok bővitése, továbbfejlesztése
  • Segitséget nyújtani a szociális proplámakkal küszködőknek, a társadalmi beilleszkedéshez
  • Anyagi és morális segitséget nyújtani az időseknek és fogytékosoknak
  • Közreműködés és kapcsolatteremtés kialakitása és továbfejlesztése személyekkel és alapitványokkal, melyek melyek programjaink továbbfejlődését segítik
  • Programokat és fogllkozásokat szervezni a fiatal korosztály számára, azzal a céllal hogy elfogadják, segítsék mindazokat, akiknek gondot okoz a térsadalomba való beilleszkedés
  • Bővíteni az időseknek szervezett programokat, egy kultúrközpont kialakitása a számukra