english  
nyito oldalprogramokmegvalositasokkontakt


Szociális-karitatív programok

Ez a szolgálat a 3 ezer lakosú falu egészére kiterjed. Tartalma: veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű nagycsaládok esetében élelmiszercsomagokkal, pékségnél befizetünk napi egy kenyérre, egy liter tejre vagy átvállaljuk az áramfogyasztás kifizetését, hogy a készpénzt ne költhessék el haszontalanul. Alkalmanként (gyermek)ruhával, pokrócokkal segítünk.

A segélynyújtást szociális helyzetfelmérés előzi meg, anyagi körülmények szakképzett munkatársak általi kérdőíves felmérése, mely kiértékelése nyomán, a rászoruló családok ingyenes gyógyszer, egészégi csomag vagy készpénz támogatásban részesülnek.

Anyagi nehézségekkel kűzködő családok esetében, a gyógyszereket kifizetjük. Rendkívüli esetekben külföldi gyógyszert ingyen szerzünk be. Orvosi kivizsgálást vagy orvos miatt a megyeszékhelyre való utazást biztosítjuk. Ágybanfekvő, paralizált egyén esetében rendszeresen biztosítunk pelenkát vagy lepedőt, ami az otthoni gondozást nagyban megkönnyiti. Az orvos igazolására az igénylő ingyen szerezheti be alapitványunknál. Az évente kapott gyógyszerküldeményt falunk orvosa ingyen osztja ki a rászorulóknak.

Szociális segély, temetkezési segély és nyugdíj elrendezése. A helybeli hivataloktól, visszamenő éveket igazoló okmányok összegyűjtését (munkaviszonyt , betegséget stb) azok szakszerű összesítését és eljuttatását a 15 km-re levő nagyváradi megyei hivatalokba, ingyenesen önkéntesként végezzük.

Ez az irodaszolgálat hetente 3 napot jelent, mely kiegészül egy nap nagyváradi terepszolgálattal: megyei hivataloknál az előkészített irat csomókat, a megfelelő irodákhoz eljuttatni.

Helyszín: a Lazarus alapítvány irodája

Programvezető: Kun Irén, titkár, Debelka Mária, szociális munkás

 

A) Tanácsadás, családsegítés:

E program keretében, munkatársaink a családon belül kialakult problémákra, a házastársak közötti, illetve szülő-gyerek közötti kapcsolatok rendezésére öszpontosítanak. Segítőbeszelgetések, melyek alapján rávezetjük az egyént problémái megoldására és problémamegoldó képessegeit fejlesztjük.

Családok közötti programok (kulturális, szórakoztató, ismeretterjesztő) megszervezése és kivitelezése, ugyancsak e program céljai közé tarozik.

Programvezető: Debelka Mária, Szociális Munkás, Molnár Gábor, Pszihológus . 

 

B) Cigányprogramok

Falunknak cca 70 cigány lakosa van. Szociális-higiéniai szinvonaluk kimondottan alacsony. Gyermekeik nem/alig járnak iskolába, a felnőttek napszámból biztosítják a család ellátását. Szociális segély jár nekik a törvényeknek megfelelően, de nem lévén személyi okmányaik (születési anyakönyvi bizonylat, személyi igazolvány), a hivatalos juttatásokat sem élvezik. Elsősorban. ezen hiányzó alap-okiratok beszerzését végezzük törvényszéken, a helyhatóságnál bonyolítjuk a segély kiutalását. Az ügyintézés nagyon bonyolult, lévén, hogy 10-15 évet visszamenően kell okmányokat kikutatni. Ezt a tevékenységet kiegészíti még az állandó anyagi juttatás, akár az átadott készpénz, akár a gyógyszertárban átvállalt gyógyszer kifizetése. Ruhaneművel rendszeresem segítünk úgy a felnőtteknek, mint gyermekeknek.

 

C) Idősek

Az idős emberek bármilyen juttatás elnyeréséhez okmányok, papírok gyűjteményét kell felmutassák, évekre visszamenőleg. Ezt a megyei központban, kell leadni.Az iratgyűjtők összeállítását, az iratok leadását Nagyváradon, mi végezzük, minden anyagi juttatás nélkül. Alkalmanként élelmiszercsomagokkal és készpénzzel segítünk.